ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 02:07
އަޔެކްސްއަށް ކޯޗުކޮށްދެމުން އަންނަ އެރިކް ޓެން ހާގް
އަޔެކްސްއަށް ކޯޗުކޮށްދެމުން އަންނަ އެރިކް ޓެން ހާގް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުނައިޓެޑުގެ އައު ކޯޗަކަށް ޓްނެ ހާގް
ޔުނައިޓެޑާއި ހަވާލުވާން ޓެން ހާގް އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ޔުނައިޓެޑާއެކު ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް
 
ޓެން ހާގް ޔުނައިޓެޑާއި ގުޅޭނެކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާނީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި އޮތް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ހަވާލުވުމަށް އަޔެކްސްއަށް ކޯޗުކޮށްދެމުން އަންނަ އެރިކް ޓެން ހާގް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 52 އަހަރުގެ ޓެން ހާގް ޔުނައިޓެޑާއެކު ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ސަމަރ ޓަރާންސްފާގައި ޓެން ހާގް ޔުނައިޓެޑާއި ގުޅޭނެކަން ރަސްމީކޮށް އަންގާނީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިއަށް އޮތް ސަމާ ޓްރާންސްފަރ މާކެޓުގައި ޓީމުގެ ޑީލްތައް ނިންމުމުގައި ޓެން ހާގްގެ ހިއްސާ އޮންނާނެއެވެ.

އަޔެކްސްގައި ކާމިޔާބު ކޯޗިން ކެރިއަރެއް އޮތް ޓެން ހާގް ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް އެޓީމު ގެންގޮސްދީފައެވެ. ސެމީގައި އަޔެކްސް ބަލިވީ ޓޮޓެންހަމްއާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުން އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާއި ވަކިކުރުމަށްފަހު މިހާރު އެމަގާމުގައި ހުރީ ރަލްފް ރަންގްނިކްއެވެ. އޭނާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ކަމާއި ހަވާލުވީ ހަ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއަންނަ ސީޒަންއަށް ޓީމަށް އައު ކޯޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އާއި ސެވިއްޔާގެ ކޯޗު ހުލެން ލޮޕެޓެގީ އަދި ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ލުއިސް އެންރީކޭގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް އާއި މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މި ކޯޗުންގެ ތެރެއިން ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ގަޔާވާ ކޯޗަކަށް ފެނުނީ ޓެން ހާގްއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަންގައި ޓެން ހާގް ޔުނައިޓެޑާއި ހަވާލުވާއިރު، އޭނާއަށް އޮތީ ވަރުގަދަ ޗެލެންޖެކެވެ. ޔުނައިޓެޑުން އަންނަނީ ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ޔަގީންކޮށް، މިއަންނަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު ޓީމު އޮތީ 51 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގު ތާވަލުގެ ހަތް ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
33%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް