ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 11:21
ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ދެޓީމް ވާދަކުރަނީ
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ
38 ޓީމާއެކު ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ ފަށައިފި
 
ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި 3 މުބާރާތް ހިމެނޭ

38 ޓީމާއެކު ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވާ ފަށައިފިއެވެ. 38 ޓީމް ވާދަކުރަނީ ރަމަޟާންމަހު ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބާއްވާ 3 މުބާރާތުގައެވެ.

ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުޅުނު ދެމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއާއި އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބެވެ. އެވިއާ މޯލްޑިވްސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މެރީ ކޯނާއާއި ވާދަކޮށް 7 ވިކެޓުންނެވެ. މެޗުގައި މެރީ ކޯނާއަށް 8 އޯވަރުން 4 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 102 ލަނޑެވެ. އެވިއާ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ ހަވަނަ އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ 104 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި ވާދަކޮށް 5 ވިކެޓުންނެވެ. ސިފައިންނަށް 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 109 ލަނޑެވެ. އެއަޕޯރޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ވަނީ 5.5 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 110 ލަނޑު ހަދާފައެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ދެމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ސަންކުއިކް ލިލީއާއި މީޓިއޯސްއެވެ. ސަންކުއިކް ލިލީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އައިބީއެސްއާއި ވާދަކޮށް 23 ލަނޑުންނެވެ. ސަންކުއިކް ލިލީން ވަނީ ކުޅެން އަރާ 8 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިނުވެ 140 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އައިބީއެސްއަށް 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 117 ލަނޑެވެ.

މީޓިއޯސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ސުގަރ ކޯންއާއި ވާދަކޮށް, 6 ވިކެޓުންނެވެ. ސުގަރ ކޯން ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ 8 އޯވަރު ހަމަވިއިރު, 3 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 107 ލަނޑެވެ. މެޓެރޯސް ވަނީ 6.2 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން 108 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ހިމެނެނީ އޯޕަން ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތާއި, އޮފީސް މުބާރާތާއި, ކުންފުނިތަކުގެ މުބާރާތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް