ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2022 | ހޯމަ 13:59
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު- ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 177،658 މީހުން
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު- ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 177،658 މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު
ކޮވިޑް 19: ފާއިތުވި ހަފްތާގައި 665 ކޭސް، ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަމުން ދަނީ އަތޮޅު ތެރެއިން
 
ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 177،658 މީހުން
 
72 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުން
 
ނިމިގެން ދިޔަ ހަފްތާގައި ކޮވިޑް ބަލީގައި އެއްވެސް މީހަކު ނިޔާވެފައެއް ނުވޭ

ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެއިން 665 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ގެންދަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް އާންމު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 27 މާރޗުވީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، 2 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް 665 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ 144 މީހުންނެވެ. އެންމެ މަދުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އެއީ 44 މީހުންނެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 72 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުންނެވެ. އަދި 481 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ހަފްތާގައި ކޮވިޑް ބަލީގައި އެއްވެސް މީހަކު ނިޔާވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 177،658 މީހުންނެވެ. އަދި 298 މީހަކު މި ބަލީގައި ނިޔާވެފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިނޭޝަންގެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައްވެސް އާންމުކުރަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 88 އިންސައްތަ މީހުން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި 84 އިންސައްތަ މީހުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާއިރު، މުޅި އާބާދީގެ 34 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒްވެސް ޖަހާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް މިހާރު އެންމެ މަތީގައި ހުރީ އަތޮޅުތެރޭގައި ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް