ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 09:36
ުޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ުޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާރސް
ޔޫކްރެއިން އާއި ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ
ގައުމަށް ޤައްދާރުވިކަމުގެ ކުށުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސް އޮފިޝަލުންތަކެއް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
 
މިއީ މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިންގެ އެތެރޭގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބަޔަކު މަގާމުން ވަކިކުރިކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ އެކަކީ ޚާރްސަން ސަރަހައްދުގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ހެޑް
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ގައުމަށް ޤައްދާރުވުމުގެ ކުށުގައި ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ ދެ އޮފިޝަލުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށް

ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނާއި ޑޮންބާސް ސަރަހައްދުގެ ހާލަތު އަދިވެސް އުނދަގޫކަމަށާއި ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް އަންނަނީ މަރިޕޯލް ކައިރީގައި ވަރުގަދަކުރަމުން ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ގައުމަށް ޤައްދާރުވުމުގެ ކުށުގައި ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ ދެ އޮފިޝަލުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ އެކަކީ ޚާރްސަން ސަރަހައްދުގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ހެޑް އެވެ. އޭނާއަކީ އިންޓަރނަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ހެޑްވެސްމެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ އެމީހުން ވަނީ ޔޫކްރެއިން ދިފާއުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުވައާ ޚިލާފުވެފައިކަމަށެވެ. އަދި ޤައްދާރުންނާ މުގާބަލާކުރުރާނެ ވަގުތެއް ނެތްކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް އަދަބު ލިބޭނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިންގެ އެތެރޭގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިބި ބަޔަކު މަގާމުން ވަކިކުރިކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިކަމުގެ މާބޮޑު ތަފްސީލުތަކެއް ޒެލެންސްކީ ނުދެއްވައެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއަކީ ފަނާ ކުރުމުގެ ފިކުރާއި ރައްޓެހި އަދި މީހުން މެރުމާއި ތަންތަން ވީރާނާ ކުރާ ބައެއްކަމަށެވެ. ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް ކިޔެވް އާއި ޗަރްނިހިވް ސަރަހައްދުން ވަނީ ފަހަތަށް ޖެހިފައެވެ. އެއީ ރަޝިޔާގެ ފޯކަސް މިވަގުތު ހުރީ ޑޮންބާސް އާއި ލުހާންސްކް އަށް ކަމަށްވާތީއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމަ އަދިވެސް އޮތީ ކުރިޔަށްކަމަށެވެ. އަދި ދެން އޮތީ ވަރަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
8%
8%
8%
15%
15%
46%
ކޮމެންޓް