ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 16:25
ޔުނައިޓެޑުގެ ހަތް ނަންބަރު ޖާޒީއާއެކު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ޔުނައިޓެޑުގެ ހަތް ނަންބަރު ޖާޒީއާއެކު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރޮނާލްޑޯއަށް މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ގެއްލުން
ޔުނައިޓެޑްގެ ނާކާމިޔާބީ، ރޮނާލްޑޯއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް!
 
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ޓީމު ގެންގޮސްގެން، ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ތިން މިލިއަން ޔޫރޯ އޭނާއަށް ލިބެން އޮތް
 
އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކްލަބުންދޭ ބޯނަސް ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބުން ވަރަށް ގާތް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޓްރޮފީއެއް ނުލިބި ފަސްވަނަ ސީޒަން ނިންމާލައިފި ނަމަ އެޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށް މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެއެވެ.

މި ސީޒަންގައި ޔުނައިޓެޑަށް އެއްވެސް ޓްރޮފީއެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ރޮނާލްޑޯއަށް ލިބެން އޮތް ހަ މިލިއަން ޔޫރޯ އޭނާއަށް ގެއްލޭނެއެވެ. ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް ރޮނާލްޑޮ އެނބުރި ޔުނައިޓެޑާއި ގުޅުނީ ޔުވެންޓަސްއިން ލިބުނު ބޮޑު މުސާރައިގެ ދެބައިއުކުޅަ އެއްބައި ވަރުގެ ކުޑަ މުސާރައަކަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަށް މި ބޯނަސް ގެއްލުމަކީ މާލީ ގޮތުން ލިބޭނެ ގެއްލުމަކަށް ވާނެއެވެ.

ރޯނާލްޑޯއަށް މި ބޯނަސް ގެއްލެނީ ހަމައެކަނި މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބު ނުކުރެވިގެން ނޫނެވެ. ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ޓީމު ގެންގޮސްގެން، ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ތިން މިލިއަން ޔޫރޯ އޭނާއަށް ލިބެން އޮތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެކަން ވަނީ ނާކާމިޔާބު ވެފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް އެންމެ ފަހުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވުނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޔުނައިޓެޑުން މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ ރޮނާލްޑޯއަށް ދެމިލިއަން ޔޫރޯގެ ބޯނަސްއެއް ދިނުމަށް އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ހިމަނާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނިގެންވެސް ބޯނަސް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ރޮނާލްޑޯއަށް އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްއަށްވުރެ އެއް މެޗު ގިނައިން ކުޅެ، ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގަކާއެކު މިވަގުތު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމަކާއެކުވެސް ރޮނާލްޑޯއަށް ގާތްގަނޑަކަށް ޔަގީން އެއް ބޯނަސް އެބައޮތެވެ. އެއީ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކްލަބުންދޭ ބޯނަސްއެވެ. މި ރޭހުގެ އެއްވަނައިގައި 18 ލަނޑު ޖަހައިގެން އޮތީ ރޮނާލްޑޯއެވެ. އޭނާ އާއި ވާދަކުރާ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ދެވަނައިގައި އޮތީ ނުވަ ލަނޑުގެ ތަފާތަކާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް