ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 12:27
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވޯލްޑްކަޕްގެ ތައްޓާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ވޯލްޑްކަޕްގެ ތައްޓާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
އިންޑިޕެންޑެންސްޑޭއިމޭޖްސް.ކޮމް
ޔޫރޯ ހޯސްޓުކުރުމަށް ރަޝިޔާގެ ސަޕްރައިޒް ބިޑް
ޔޫރޯ 2028 އަދި 2032 ހޯސްޓު ކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ބިޑް ހުށަހަޅައިފި
 
ޔޫރޯ 2028 އަދި 2032 ހޯސްޓު ކުރާނެ ގައުމުތައް ޔަގީންވާނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ޔުއެފާ ޔޫރޯ ހޯސްޓު ކުރުމަށް ރަޝިޔާއިން ސަޕްރައިޒް ބިޑެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2028 އަދި 2032 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ހޯސްޓު ކުރުމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ބެލެވިފައި އޮތީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ހޯސްޓު ކުރުމަށް ބިޑް ކުރާނީ އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އަޔަލެންޑް ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް ބިޑެއް އެކަނި ކަމަށެވެ. އެއީ ތުރުކީއިން ވެސް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި އޮތީ 2032 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ހޯސްޓުކުރަން ކަމަށް ވާތީއެވެ.

ރަޝިޔާއިން މިގޮތަށް ބިޑްކޮށްފައި މިވަނީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއިންއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އެގައުމާއި މެދު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނިކޮށެވެ. ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅިގެން ފީފާއިން ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެޗުތަކުގައި ރަޝިޔާއަށް ނުކުޅެވޭގޮތަށް ނިންމާފައެވެ.

ޔޫރޯ 2028 އަދި 2032 ހޯސްޓު ކުރާނެ ގައުމުތައް ޔަގީންވާނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ. ޔޫރޯ 2024 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަރުމަނުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް