ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 11:35
ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފަޓީ
ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފަޓީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އަންސޫ ފަޓީ
އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ފަޓީ ވަރަށް އަވަހަށް ޓީމާއި ގުޅޭނެ
 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭކަށްފަހު ފަޓީ ފެނުން ވަރަށް ގާތް

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުރި ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފަޓީ ވަރަށް އަވަހަށް ޓީމާއި ގުޅޭނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ކޮޕަ ޑެލް ރޭގައި އެތުލެޓިކް ކްލަބާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފަޓީ ވަނީ ދެމަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާއި ދުރުވާން ޖެހިފައެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ވަރަށް އަވަހަށް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ފަޓީ ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ފަޓީއަށް ލިބުނު އަނިޔާއާއެކު ސާޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހިދާނެކަމަށް މީގެ ކުރިން ވާހަކަތައް ދެކެވުނެވެ. ނަމަވެސް ސާޖަރީއަކަށް ނުގޮސް އަލުން ކުޅުމުގައި ބައިވެރި ވެވޭނެކަމަށް މިހާރު މެޑިކަލް ޓީމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޓީމާއި އަލަށް ގުޅުނު ކުޅުންތެރިންނާއެކު އަވަސް އަރުވާލައިގެން ފަޓީ އަލުން ކުޅުމަށް ނުކުތުން މުހިންމެއް ނޫނެވެ.

Advertisement

ބެލެވޭ ގޮތުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭކަށްފަހު ޔޫރަޕާ ލީގުގައި އެންޓަރަކްޓް ފްރެންކްފޯޓް އާއި ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފަޓީ ފެންނާނެއެވެ. ނޫނީ ލަލީގާގައި ކަޑީޒް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭމެޗުގައި ފަޓީ ފެނުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ފަޓީ ވަނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ސެލްޓަ ވީގޯ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އަނިޔާވެގެން ކުޅުމާއި ދުރަށްދާން ޖެހުނު އިރު، އޭގެ ފަހުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތުލެޓިކް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އަނިޔާވެގެން މިހާރު އޭނާ ހުރީ ކުޅުމާއި ދުރުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް