ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2022 | ބުދަ 09:44
އެމެރިކާގެ ނިއުއޯލީންސަށް އެރި ނަގޫރޯޅި
އެމެރިކާގެ ނިއުއޯލީންސަށް އެރި ނަގޫރޯޅި
ސީ.އެން.އެން
އެމެރިކާއަށް އެރި ނަގޫރޯޅި
އެމެރިކާގެ ނިއުއޯލީންސް އަށް ބާރުގަދަ ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައިފި
 
ވައި ބާރުކަމުން ބައެއްގެތައް ފައުންޑޭޝަނުން ހިއްލިގެން ދިޔަ

އެމެރިކާގެ ނިއޯލީންސް އަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާރުގަދަ ނަގޫރޯޅިއެއް އެރުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެއެވެ. ރޯޅީގެ ވައިގެ ބާރުގަދަކަމުން ބައެއް ގެތައް ހުރިގޮތަށް ހިއްލިގެން ދިޔަކަމަށްވެއެވެ. މިހާދިސާގައި މީހުންގެ ފުރާނަޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލް މުޅިން ސާފު ނުވިނަމަވެސް އެކަކު މަރުވެފައިވާކަންވަނީ އެނގިފައެވެ.

ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން ކަރަންޓު ދަނޑިތައް ވެއްޓި ލިބުނު އެހެން ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން 10ހާހެއްހާ ގެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

މިހާދިސާ އަށް ފަހު މީހުން ސަލާމަތްކުރުމާއި ކަރަންޓް އަލުން ގުޅާ ދިނުމާއި އަދި ތަންސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް