ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 19:22
ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތަކުގައި އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެފައި
ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތަކުގައި އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެފައި
-
ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގައި ހުރި ރޭޑިއޯ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޓެލިޖެންސް ސެންޓަރު ހަލާކުކޮށްލައިފި
 
19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ރަޝިޔާގެ އުޅަނދުތަކުން ޔޫކްރެއިންގެ 69 އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާދީފައިވޭ

ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގައި ހުރި ރޭޑިއޯ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޓެލިޖެންސް ސެންޓަރު ރަޝިޔާ ސިފައިން ހަމަލާދީ ހަލާކުކޮށްލައިފިއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ "ބެސްޓޮން" އައްސޭރިފަށުގެ މިސައިލް ސިސްޓަމުން ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނުގައި ހުންނަ ރޭޑިއޯ އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޓެލިޖެންސް ސެންޓަރު ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަންތަންކަމަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ކަޅު ކަނޑު ސަރަހައްދުގައެވެ.

ނަމަވެސް ރަޝިޔާގެ މި ވާހަކަތައް ކަށަވަރުނުވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ރަޝިޔާގެ އުޅަނދުތަކުން ޔޫކްރެއިންގެ 69 އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމަލާ ދީފައިވަނި އޮޕަރޭޝަން ޓެކްޓިކަލް، އަސްކަރީ އޮފިސަރުންނާއި މީހުން ނުލައި އުދުއްސާ ބޯޓު ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ރަޝިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ޚާއްސަ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަން ފެށިފަހުން ޔޫކްރެއިންގެ 196 އުޅަނދަކާއި، 1438 ޓޭންކަރާއި ބަރުހަތިޔާރު އުފުލާ އުޅަނދުގެ އިތުރުން, ރޮކެޓް ހަމަލާ ދޭން 145 މެޝިނަކަށާއި، 556 ފީލްޑް އާރޓިލެރީ އަދި މޯޓަރު ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 1237 ޚާއްސަ އަސްކަރީ އުޅަނދުވެސް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް