ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 07:45
ޔޫކްރެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މާރުކޭޓްގައި އަލިފާން ރޯވެފައި
ޔޫކްރެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މާރުކޭޓްގައި އަލިފާން ރޯވެފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ- ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މާރުކޭޓްގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް
 
ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ހުރި ގެތަކަށްވެސްވަނީ އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައި
 
އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
މިއީ އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު މާރުކޭޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެއް

ރަޝިޔާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ކަރްކިވްގެ ބަރަބަޝޯވޯ މާރުކޭޓްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އަލިފާން ރޯވިތާ ފަސްގަޑިއިރުވީއިރު މުޅި މަރުކޭޓް ސަރަހައްދަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރި، އެތަނާ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައި ހުރި ގެތަކަށްވެސްވަނީ އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ.

އަލިފާން ނިއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ރަޝިޔާ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުމެއްނެތި އަންނަ ކަމަށާއި، އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މިއީ އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ބޮޑު މާރުކޭޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
0%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް