ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2022 | ބުދަ 22:36
އަތުލައިގަނެފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި
އަތުލައިގަނެފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި
ކަސްޓަމްސް
މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުން
ލަންކާއިން ރާއްޖެއައި މީހެއްގެ އަތުން 12.7 ގުރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
 
އެމީހާ ވަނީ ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފައި
 
މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެނަބިސް އޮށާއި ކެނަބިސް ހަރބް
 
މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން

ވައިގެ މަގުން ސްރީލަންކާ އިން ރާއްޖެއައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ މާޗު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތަކާއި މެދު ޝައްކުކުރެވިގެން މި ފަސިންޖަރުގެ ލަގެޖް އިތުރަށް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފަސިންޖަރުގެ ލަގެޖުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ބުނީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މި ތަކެތި ޓެސްޓްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ކެނަބިސްއަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެނަބިސް އޮށާއި ކެނެބިސް ހަރބްއެވެ.

Advertisement

މިތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނުގައި 12.7 ގުރާމް ހުއްޓެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ މީހާ އާއި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައި ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހު އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު %7 އިތުރު
ކަސްޓަމްސްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް ދިޔާނާ
ކަސްޓަމްސްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 41.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި، ރާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި
އެއާ ކާގޯ އޮޓޯމޭޓަޑް ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ނިޒާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި
މަގުމަތީ އަގުން ހަތަރު ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވޭ: ފުލުހުން
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވުން ކުޑަކަމަށް ދެކޭތީ ބަންދުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ބަރަހަނާ މަންޒަރު ނަގައިގެން ބްލެކްމެއިލްކުރާތީ މަޖުބޫރުވެގެން ޑްރަގް ވިއްކާކަމަށް ބުނާ ބިދޭސީ މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި