ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 10:42
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން
ސީ.އެން.އެން
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިންގެ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާގެ ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުން ހޯމަ ދުވަހު
 
ޕްރިލިމެނެރީ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ފަށާފައިވާ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާގެ ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުން ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މަޝްވަރާގެ ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުން ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާނެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސްގެ އެޑްވައިޒަރު މައިޚައިލޯ ޕޮޑޮލިއަކްއެވެ.

މައިޚައިލޯ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށިފައިވާ ކަމަށާއި، ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާނީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ދެގައުމުގެ ވެސް ކޮންތަނެއްގައި ކަމެއް އަދި ބައްދަލުވުމުގައި މިފަހަރު ބައިވެރިވާނީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ޕްރިލިމެނެރީ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިން އަދި ރަޝިޔާއިން ވެސް މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރިއެރުމެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އޭގެ ނަތީޖާތައް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވީ ނަމަވެސް، ރަޝިޔާއިން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް މެދުކަނޑާލާފައި ނުވެއެވެ. މިހާތަނަށް ޔޫކްރެއިންގެ 7 ހޮސްޕިޓަލަކަށް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހަމަލާދީފައިވާ އިރު، އިތުރު ތަންތަނަށް ވެސް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް