ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 09:35
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ދިނުމުގައި ދެން ބަލާނީ ސީޒަނަކަށް
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ދިނުމުގައި ދެން ބަލާނީ ސީޒަނަކަށް
ބެލޮންޑިއޯ
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް
ބެލޮންޑޯ އެވޯޑް ސީޒަނަކަށް ދޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި
އެވޯޑަށް އިންސާފްކުރާ ޖަޖުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ މަދުކޮށްފަ

ފްރާންސް ފުޓްބޯލް މެގަޒިންއިން މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބެލޮންޑޯ އެވޯޑް އެވޯޑް ސީޒަނަކަށް ބަލައިގެން ދޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ކުރިން ކަލަންޑަރު އަހަރަކަށް ބަލައިގެން އެވޯޑްދެމުން އައީ ދެ ހާފް ސީޒަނަށެވެ.

މިބަދަލު ގެނެސްފައިމިވަނީ އެންމެފަހުން އެވޯޑް މެސީއަށް ލިބުމުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފަޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށެވެ. އެވޯޑް ލިބެންޖެހޭނީ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ލެވާންޑޯސްކީއަށްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އައީ ބުނަމުންނެވެ. ހަތްވަނަ ފަހަރަށް މެސީ އެއެވޯޑް އުފުލާލީ ލެވާންޑޯސްކީ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހުއެވެ. އެކަމަކު ސީޒަންގައި ލެވާންޑޯސްކީ ޖެހި ގޯލްގެ އަދަދުވެސް ގިނައެވެ. އަދި ވިދިވިދިގެން ނުވަވަނަ ފަހަރަށް ބުންޑަސްލީގު ބަޔާންއަށް ހޯދައިދިނުމަށްވެސް ލެވާންޑޯސްކީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރިއެވެ.

ބެލޮންޑޯ އެވޯޑް ދިނުމުގައި ސީޒަނަކަށް ބަދަލުކުރާގޮތަށް ނިންމި ނިންމުމުގެ އިތުރުން, ޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ އަދަދަށްވެސް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. ކުރިން 170 ނޫސްވެރިން މޮޅު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވަން ވޯޓްދެއެވެ. އެކަމަކު ދެން އެފުރުޞަތު ލިބޭނީ 100 ނޫސްވެރިންނަށެވެ. އަންހެން މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވަން ވޯޓްދެވޭނީ 50 ނޫސްވެރިންނަށެވެ. ކުރިން 100 ޖަޖުން މިބައިގައި ވޯޓްދިނެވެ.

ދެން ބެލޮންޑޯ އެވޯޑް އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ ނުވަތަ އޮކްޓޯބަރު މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް