ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 19:13
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެމިލީ ރޫމް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެމިލީ ރޫމް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ފެމިލީ ރޫމެއް ގާއިމުކުރުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ފެމިލީ ރޫމެއް ގާއިމުކޮށްފި
 
ފެމިލީ ރޫމް ހުޅުވައިދެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
 
މީގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުދިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގައި ފެމިލީ ރޫމެއް ގާއިމުކޮށް، އެތަން މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

"ފެމިލީ ރޫމް" ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދުއެވެ.

މިތަން ހުޅުވައިދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މިނިސްޓްރީގައި ފެމިލީ ރޫމެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ނިންމެވީ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އެކަމަށް އެދުމުން ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން, މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރާއިރު ކުދިންނަށް ވަގުތު ދިނުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ އުނދަގޫތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވި، ކުދިންނަށް އިތުރު ވަގުތު ދިނުމަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީގައި ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރުންވެސް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި, ކުދިން ގޮވައިގެން އައިސް މަސައްކަތްކުރުމަށް މި ފެމިލީ ރޫމްގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް