ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2022 | ބުދަ 14:09
ޔޫކްރެއިންގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރަނީ
ޔޫކްރެއިންގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރަނީ
ރޮއިޓަރސް
އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގައި ތިބި ދިވެހިން
ޔޫކްރެއިންގައި ބާކީ ތިބި 9 ދިވެހިންވެސް ހަންގޭރީއަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 
ބޯޑަރު ހުރަސްކުރާނީ ވީވްއަށް ދިއުމަށްފަހު
 
އެއީ ޚަރްކީވް ގައި ތިބި 8 ދިވެހިންނާއި ނީޕްރޯގައި ހުރި މީހެއް

މިވަގުތު ޔޫކްރެއިންގައި ބާކީ ތިބި 9 ދިވެހިންވެސް ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ހަންގޭރީއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ދަތުރު ފަށާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ބުނެފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ބާކީ ތިބި 9 ދިވެހިން ބޯޑަރުގެ ހުޅަނގާއި ދިމާލަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމީހުން މިހާރު ތިބީ ބޯޑަރާއި ކައިރި ހިސާބެއްގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ޚަރްކީވް ގައި ތިބި 8 ދިވެހިންނާއި ނީޕްރޯގައި ހުރި މީހެކެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އެމީހުން ފުރަތަމަ ދާނީ ޔޫކްރެއިންގެ ހުޅަނގުގައިވާ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވީވްއަށެވެ. ބޯޑަރު ހުރަސްކުރާނީ ވީވްއަށް ދިއުމަށްފަހު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ބެލަރޫސްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް މާލެ އައުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމައި، ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ އެކަން އަންގާފައެވެ. ބެލަރޫސްގައި ކްލާސްތައް މެދުނުކެނޑި ހުރިހާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރަޝިޔާގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް މާލެ އައުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމައި، ދަރިވަރުންނަށްވެސް އެކަން އަންގާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ރަޝިޔާގައިވެސް ކްލާސްތައް މެދުނުކެނޑި ހުރިހާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް