ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 16:08
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓީސީ އަތުންވެސް މާޒިޔާއަށް މޮޅެއް
ޓީސީގެ މައްޗަށް މާޒިޔާއިން ކުރިހޯދީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު މާޒިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން މާޒިޔާއިން ޓީސީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑަރު ޓަނާ ޑޮމިންގޭޒަންއަށް ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ދެ ފުރުސަތެއް ލިބި ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން މާޒިޔާއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިބްރާހީމް އައިސަމްއެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް މާޒިޔާއިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު މާޒިޔާގެ ކޮނޭލިއަސް ސްޓެވާޓް (ކޯނޭ) ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެ ހަމަލާ ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ދިޔައީ ބޭރަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އައިސަމް އޭރިއާ ތެރެއިން މުޅިން ހުސްކޮށްހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާވެސް ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ދިޔައީ ބޭރަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން މާޒިޔާގެ ކޯނޭ ނުރައްކާތެރި ދެ ހަމަލާ ފޮނުވާލިއިރު، މި ދެ ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ ޓީސީގެ ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާއެވެ.

މެޗުގެ 80 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކޯނޭ ކާމިޔާބުކުރިއިރު އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) ވަނީ މާޒިޔާގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު މާޒިޔާއިން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ތިން މެޗުން ލިބުނު ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނަ ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް، ވެލެންސިއާ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަދި އީގަލްސްއަށް ތިން މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ.

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗެއް ދެން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް