ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 06:53
ޓްވިޓަރ ކުންފުނީގެ ހެޑްކުއަރޓަރު
ޓްވިޓަރ ކުންފުނީގެ ހެޑްކުއަރޓަރު
ސީ.އެން.އެން
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާގެ އެތެރޭގައި ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރަސްތަކެއް
 
ރަޝިއާއިން ބުނެފައިވަނީ ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ލިމިޓްކޮށްފައިވާކަމަށް
 
އެންމެންނަށްވެސް ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޓްވިޓަރ އިން ބުނޭ

ރަޝިއާގެ ބައެއް މީހުންނަށް ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓްވިޓަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިން އަށް ރަޝިއާއިން ހަމަލާދޭން ފެށިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން ރަޝިއާއިން ބުނެފައިވަނީ ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ލިމިޓްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެ އެއް ދުވަސްފަހުން ރަޝިއާގެ ބައެއް މީހުންނަށް ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގައި ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ޓްވިޓަރ އިން އެކަމާއި ގުޅިގެން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އެންމެންނަށްވެސް ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރަޝިއާއިން އެޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލީތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޓްވިޓަރ އިން ޖަވާބު ދީފައެއްނުވެއެވެ.

އިންޓަރނެޓް ބްލޮކޭޖް އޮބްޒަރވޭޓްރީ ކަމުގައިވާ ނެޓްބްލޮކްސް އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުން ވަނީ ބައެއް ނެޓްވޯރކްތަކުގައި މަނާކޮށްފައެވެ. ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ހުރި ރޮއިޓަރސްގެ ރިޕޯޓަރު ބުނެފައިވަނީ ޓްވީޓް ފޮނުވުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާކަމަށާއި ޓްވިޓަރ ވަރަށް ސްލޯވ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ ޓްވިޓަރގެ ސްޕީޑް ދަށްކޮށްފައެވެ. އެއީ ޓްވިޓަރ ގައި ހުރި ބައެއް ކޮންޓެންޓްތައް ނުނެގިކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް