ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 07:00
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަރީޒު ނަރެންދްރަ މޯދީ
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަރީޒު ނަރެންދްރަ މޯދީ
ސީ.އެން.އެން
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯދީ ހުށަހަޅުއްވައިފި
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު މޯދީއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
 
ހަނގުރާމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވި

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ އާއި ގުޅުއްވާ ސުލްހައިގެ ވާހަަކަތަށް މަގު ފަހިކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

މޯދީ ޒެލެންސްކީ އާއި ފޯނުން ގުޅުއްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެތައް ފުރާނައެއް ގެއްލި އެތައް މުދަލަކާއި ތަނެއް ހަލާކުވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މޯދީ ފާޅުކުރެއްވި ކަމުގައެވެ. އަދި ހަނގުރާމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ދެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް މޯދީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު މޯދީއާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

މޯދީ ޒެލެންސްކީ އާއި ފޯނުން ގުޅުއްވާ މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައި މިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވަކިގޮތަކަށް އިންޑިޔާއިން ވޯޓު ނުދިނުމަށްފަހުއެވެ. އެއާއެކު ހުޅަނގުގެ ފާޑުކިޔުން އިންޑިޔާއަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު ރަޝިއާއިން ވަނީ އިންޑިޔާގެ ނިންމުމަށް ތައުރީފްކޮށްފައެވެ.

ނިއުދިއްލީގައި ހުންނަ ރަޝިއާގެ އެމްބަސީން އިންޑިޔާގެ މިނިންމުމާއި ގުޅިގެން ބުނެފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ހަމަހަމަ އަދި މިނިވަން ނިންމުން ބަލައިގަންނަކަމަށެވެ. ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ރަޝިޔާއަކީ އިންޑިޔާއިން ކަޝްމީރުގައި ހިންގަމުންދާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އދ ގެ ސެކިޔުރިޓީ ކައުންސިލްގައި އިންޑިޔާ އެންމެ ބޮޑަށް ދިފާއުކޮށްދެމުން ދިޔަ ގައުމެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އިންޑިޔާއިން އަންނަނީ ގާތްގުޅުމެއް އެމެރިކާއާއެކުވެސް ބާއްވަމުންނެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދެމުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ޔޫކްރެއިންގައި ހިންގާ ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްކަމަށާއި ޔޫކްރެއިން ހިފުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށެވެ.

މޯދީގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަމުންދާ އިންޑިޔާ ދަރިވަރުން އެގައުމުން ނެރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ޒެލެންސްކީ އާއި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް