ކ. މާލެ
|
27 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 01:09
ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ކިޔެވް އަދިވެސް އޮތީ ޔޫކްރެއިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި: ޔޫކްރެއިން ރައީސް
 
އީޔޫ ގައުމުތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ޔޫކްރެއިން އަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގައި ޔޫކްރެއިން އަށް ކާމިޔާބީ ލިބިފައިވާކަމަށް

ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިޔެވް އަދިވެސް އޮތީ ޔޫކްރެއިންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިޔާއަށް ދޫކޮށްލެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގައި ޔޫކްރެއިން އަށް ކާމިޔާބީ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ޔޫކްރެއިން އަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސްވިފްޓުން ރަޝިޔާ ވަކިކުރުމުގައި އީޔޫގެ ހުރިހާ ގައުމެއްކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ ބިން ދިފާއުކުރުމުގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި ކަމަށާއި ޔޫރަޕް ދިފާއުކުރުމުގެ ހިތްވަރުވެސް އެބަހުރިކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އާއި އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް ކެނޑިނޭޅި އަަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ރަޝިޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އަނެއްކާވެސް ފުޅާކޮށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
60%
0%
20%
0%
20%
0%
ކޮމެންޓް