ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 21:42
ރަޝިޔާއިން ދަނީ އާއްމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކަށް ވެސް މިސައިލް ހަމަލާތައް  ދެމުން
ރަޝިޔާއިން ދަނީ އާއްމުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކަށް ވެސް މިސައިލް ހަމަލާތައް ދެމުން
އަލްޖަޒީރާ
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރޭންގައި ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމަ
މިހާތަނަށް 130އަށް ވުރެ ގިނަ ޔޫކްރޭން ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފި
 
5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރެފިއުޖީން ގޮތުގައި ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހޭނެ
 
ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭ
 
މިހާތަނަށް ރަޝިޔާގެ 3500ށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިން މަރުވެފައިވޭ

ޔޫކްރޭން އަށް ރަޝިޔާއިން އަރައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި މިހާތަނަށް 130އަށް ވުރެ ގިނަ ޔޫކްރޭން ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޔޫކްރޭން އަށް ރަޝިޔާއިން އަރައި ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 130ށް ވުރެ ގިނަ އާއްމުން މަރުވެފައިވާއިރު، މީގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ. ޔޫކްރޭންގެ މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 137 އާއްމުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަރުވެފައިވާ ޔޫކްރޭން ސިފައިން އަދަދެއް ހަމާއެއް ނުކުރެއެވެ. ހުއްޓުމެއްނެތި ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާއިރު، ތަފާސްހިސާބުތައް ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

އަލްޖަޒީރާއިން ބުނީ ރަޝިޔާއިން ފޮނުވާ މިސައިލްތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައިވާއިރު، 25 މީހުން ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އިމާރަތްތަކުގެ ދަށުވެގެން ކަމަށެވެ. ހަމަލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް ރަޝިޔާގެ 3500އަށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެއްލައްަކަ އަށްވުރެ ގިނަ ޔޫކްރޭން ރައްޔިތުން އެގައުމުން ފައިބަން ޖެހޭނެއެވެ. ޔޫ.އެން އިން އިންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި 5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރެފިއުޖީން ގޮތުގައި ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ރަޝިޔާ އާއި ޔޫކްރޭން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައިގައި އެގައުމުގެ ނިކޮޕޯލުގައި ޔޫކްރޭން ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމުގައި ތިބި ބަޔަކު ވެސް ވަނީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 11 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އަތުގައި ހަތިޔާރު ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ރަޝިއާގެ ސިފައިން ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް