ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 21:28
ޔޫކްރޭން އަށް ރަޝިއާއިން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް
ޔޫކްރޭން އަށް ރަޝިއާއިން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ
ހަނގުރާމަ އާއިއެކު ދުނިޔެއިން ރަޝިޔާއަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
 
އަންނަ ހަފްތާގައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ވަނީ ނިންމާފައި

ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރޭން ހިފަން ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމަޔާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން އަންނަނި ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންނެވެ. އެގޮތުން މުޅިން އައު އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އެޅުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކާ ޖަޕާން، ނިއުޒިލޭންޑް އަދި ޓައިވާނުން ވަނީ ރަޝިއާއަށް އައު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އެގައުމުތަކުން ވަނީ ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރޭން ހިފުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމަ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ވަނީ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މި ދެގައުމުގެ ވެރިން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަންކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަގުރާމަޔާ ގުޅިގެން އަމިއްލައަށް ވެސް ދަނީ އެކަމުގެ ހިތި ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ރަޝިޔާގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އަގުތައް ވެއްޓެމުންދާއިރު މާލީ އެތައް ގެއްލުންތަކެއް ދަނީ އެގައުމަށް ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. ރަޝިޔާއަށް މި ތަޖުރިބާތައް ކުރަން ޖެހުނީ ޕުޓިން އަމިއްލަފުޅަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެއީ އިރުމަތީ ޔޫކްރޭނަށް އަރައިގަތުމަށް ދެއްވި އޯޑަރާއެކުގައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާގެ މައި އެމްއޯއީއެކްސް އިންޑެކްސް ވަނީ 33 އިންސައްތައަށް ވެއްޓިފައެވެ. އަދި ފައިސާގެ އަގު ވަނީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާ ޑޮލަރާ އަޅާބަލާއިރު 7 އިންސައްތަ ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

ޔޫކްރޭނުން އަންނަނީ ރަޝިޔާ އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް މާލީ ނިޒާމް "ސްވިފްޓް" ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ. ސްވިފްޓް ނުވަތަ ސޮސައިޓީ ފޮރ ވޯލްޑް ވައިޑް އިންޓަރބޭންކް ފައިނޭންޝިއަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަކީ ބެލްޖިއަންގައި ހުންނަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެކެވެ. އެމީހުންގެ މަސައްކަތަކީ ދުނިޔޭގެ ބޭންކްތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުގެ މެދުވެރިއަކަށްވެ އެކަންކަން ހަމަޖެއްސުމެވެ. ސްވިފްޓުން 200 ގައުމެއްގެ 11،000 މާލީ އިދާރާއަކާއި ގުޅުން ބާއްވައެވެ.

މި ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ޖަރުމަނުން ވަނީ ރަޝިއާގެ އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން ބޯލްޓިކް ކަނޑުން ފެށިގެން ޖަރުމަނާ ހަމައަށް އަޅާފައިވާ ގުދުރަތީ ގޭސް ފޯރުކޮށްދޭ ނޯޑް ސްޓްރީމްގެ 2 ގޭސް ހޮޅި ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިޔަފާރިތަކަށް އިންޒާރު ދެއްވާ އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން ސަރުކާރާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް

އީޔޫން އިން ރަޝިޔާއަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި - ރޮއިޓަރސް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން

ޔުރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އުރްސެލާ ވޮން ޑަރ ލެޔެން އަދި ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމެނުއަލް މެކްރޮން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. އެމީހުން ވަނީ ރަޝިއާގެ އިގްތިސާދާއި އެގައުމުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އުރުސެލާ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ އިގްތިސާދީ، ހަކަތަ އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ސެކްޓާއަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކްސްޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

އުރުސެލާ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ 70 އިންސައްތަ ބޭންކިންގ ސެކްޓަރ އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ކުންފުނިތަކަށް ޓާގެޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިއާއެކު ރަޝިޔާއިން ކުރާ ތެލުގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް ދަތިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިޔާއަށް ވާގިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ހިފަހެއްޓުމާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ފޮރުވޭނެ ގޮތްތަކެއް ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަޝިޔާއިން ނާޒުކު ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި އެހެނިހެން އައު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހޯދުމުގައި ވެސް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޖަޕާން

ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ޖަޕާންގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ - ރޮއިޓަރސް

ޖަޕާނުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އަސްކަރީ މަރުކަޒުތަކާއި ވަކި ވަކި ފަރުދުން ގެ މައްޗަށް އަޅާ ފިޔަވަޅު ހިމެނެއެވެ. މިއީ ޔޫކްރޭނަށް އަރައިގަންނަން ރަޝިޔާއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝީޑާ ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކުރެއްވި އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެގައި ރަޝިއާގެ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ މުދާ ފްރީޒް ކުރުމާއި، މާލީ އިދާރާތަކުގެ މުދާ ފްރީޒް ކުރުމުގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރީ އޮގަނައިޒޭޝަންތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖީ-7 ގެ ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން ފިވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުއާއި ގުޅިގެން އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާނެކަމަށް ކިޝީޑާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮތް މޮރިސަން - ރޮއިޓަރސް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެގައުމުން ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އޮލިގާރކްސް އާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން ހިމެނެއެވެ. އޮލިގާރކްސް އަކީ ރަޝިޔާގެ މުއްދަނދި ވިޔަފާރީގެ ލީޑަރެކެވެ. އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުރާ އިގްތިސާދީ ބުރަ، ރަޝިޔާއަށް ސީދާ އުފުލަން ޖެހުމުގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ނުވަތަ ޑޫމާގެ 300 މެންބަރުންނަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް މޮރިސަން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަން ވިދާޅުވީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސަރުކާރުން އެމެރިކާއާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ބެލަރޫސްގެ ވަކިވަކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒު ކުރާ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ބެލަރޫސްއާއި ހަމައަށް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރާނެކަމަށް މޮރިސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން މޮރިސަން ނިންމާފައިވާ އިރު ބްރާސްފަތި ދުވަހު ވެސް ރަޝިޔާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ 8 މެންބަރަކަށް ވަނީ މާލީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑް

ނިއުޒިލަންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން - ރޮއިޓަރސް

ނިއުޒިލޭންޑުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އަދި ސެކިއުރިޓީ ފައުޖުތަކަށް މުދާ ބޭރުކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ޖެސިންޑާ އާޑެން ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއާއި އޮތް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލާނެ ކަމަށާއި، ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލުންނަށް އެގައުމަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭގޮތަށް ވަނީ ހަދާފަ ކަމަށެެވެ. ނިއުޒިލޭންޑުން ވަނީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޑިޕްލޮމަސީ ބޭނުން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ޓައިވާން

ޓައިވާންގައި ޔޫކްރޭން އާއި އެކު ތިބި ކަމަށް ދެއްކުމަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން - ރޮއިޓަރސް

ހުކުރު ދުވަހު ޓައިވާނުންވެސް ވަނީ ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނި ޔޫކްރޭން އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ. ޓައިވާނުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަގްސަދަކީ ރަޝިޔާގެ ރުޅިވެރިކަން މައިތިރިކޮށް ހަނގުރާމަ ފިނިކުރުން ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ

ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ މަޝްރަހު - ސީ.އެން.އެން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ ޕުޓިން މި ހަނގުރާމަ ފެއްޓެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. ބައިޑަން ވިދާޅުވީ މިފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރަޝިޔާގެ އިގްތިޞާދަށް މިހާރުން މިހާރަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުގެ އިތުރުން ދިގު މުއްދަތަކަށްވެސް ގެއްލުން ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރަޝިޔާގެ އިގްތިޞާދަށް އަސަރުކުރާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފިޔަވަޅުތައް ބައްޓަންކޮށްފައިވާނީ އޭގެ ގެއްލުން ވީހާވެސް އެމެރިކާ އަށް ކުޑަވާނެގޮތަކަށް ކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޫންކަމަށާއި އެމެރިކާ އާއެކު އީޔޫގެ 27 ގައުމާއި ޖީ7 ގެ ގައުމުތަކުންވެސް ބައިވެރިވާކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ:

  • ޑޮލަރުންނާއި، ޔޫރޯއިންނާއި، ޕައުންޑުން އަދި ޔެން ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިޔާއަށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މަގުތައް ހަނިކުރުން
  • ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ފައިނޭންސްކޮށް އަސްކަރިއްޔާ ތަރައްގީކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހުއްޓުވާލުން
  • ރަޝިޔާގެ ބޭންކުތަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ އެއް ޓްރިލިއަން އެސެޓް ހިފެހެއްޓުން
  • ހައިޓެކް އިކޮނޮމީގައި ރަޝިޔާއަށް ވާދަކުރެވޭ ގޮތްތައް ބަންދުކޮށް އެމަގުތަކުގެ ބާރު ދުއްވާލުން

ބައިޑަން ވިދާޅުވީ މައި ހަތަރު ބޭންކެއް އެއްކޮށް ބްލޮކްކުރާނެ ކަމަށެވެ. މާނައަކީ އެމެރިކާގައި ހުރި އެބޭންކުތަކުގެ ހުރިހާ އެސެޓެއް ފްރީޒްވާނެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދެމުންދާތީ ޕުޓިން އާއި ވާހަކަދެއްކެވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާކަމަށް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް (އިނގިރޭސިވިލާތް)

ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރޭނަށް އެރި މައްސަލައިގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ދަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަމުން - އަލްޖަޒީރާ

އިގިރޭސި ވިލާތުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ 100 ފަރުދުންނާއި އެކި އިދާރާތަކަށް ވަކިވަކި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ނިންމާފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫކޭގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ފިޔަވަޅުތައް އިއުލާންކުރައްވަމުން ފިދާޅުވީ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ނުވަތަ ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަކީ ޔޫކޭގެ ފައިނޭންޝިއަލް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ރަޝިއާގެ ބެންކުތައް ބޭރުކޮށްލުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ މުދާ ފްރީޒް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިއާއެކު ރަޝިއާގެ 5 ބޭންކެއްގެ މުދާ ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރުގެ އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ވެސް ޔޫކޭގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ވަނީ ހަދާފައެވެ.

100 ފަރާތަކާއި ތަންތަނަށް ވަކިވަކި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ އިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން ޕުޓިން ކުރައްވާ ހަނގުރާމައަށް އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއަރލައިން ބޭން ކުރުމާއެކު ބެލަރޫސްއާއި ދެކޮޅަށް ވެސް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ބެލަރޫސްއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމީ ޔޫކްރޭނާ ދެކޮޅު ހަދާތީއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންނަ ހަފްތާގައި ގާނޫނަކުން ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ރަޝިޔާއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ ތެރޭފައި އިލެކްޓްރޯނިކްގެ ބާވަތްތަކާއި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އެއޮރޯ ސްޕޭސްގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް