ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 13:15
ފަތުރުވެރިންތަކެއް ފްލައިޓުން ފައިބަނީ
ފަތުރުވެރިންތަކެއް ފްލައިޓުން ފައިބަނީ
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރާއްޖޭގައި ތިބި ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިއާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި
އާދިއްތަ ދުވަހު ތަފްސީލު ހާމަކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިޔާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ މުހައްމަދު އަހުމަދު (ހަނަފީ) ވިދާޅުވީ, ރާއްޖޭގައި ތިބި ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިއާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު, އާދިއްތަ ދުވަހު އެކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލު ހާމަކޮށް ބަޔާނެއް ނެރުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހަނަފީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާ ދާދިފަހުން ޕީއެސްއެމުން ގެނެސްދިން ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކަށް, އެތަނުގައި ތިބި ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިންގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދާއި އެމީހުން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތުތައް މިހާރު މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ. ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިންއަކީވެސް ރާއްޖެއިން އޮން އެރައިވަލް ވީސާ ދޭ ދެ ގައުމެވެ. 

Advertisement

ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަސަރުކޮށްފާނެތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 2 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ގައުމެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނަކީ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 8 ވަނައަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ގައުމެވެ. މި ދެ ގައުމުން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިންގެ ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު, މި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް