ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 11:35
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބަރގް
ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބަރގް
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ނޭޓޯއިން ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ގައުމުތަކަށް ސިފައިން ފޮނުވަނީ
 
ޔޫކްރެއިންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެއްވި

ނޭޓޯއިން ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮތް ގައުމުތަކަށް ސިފައިން ފޮނުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ނޭޓޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބަރގް ވިދާޅުވީ, ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރު އެތައް ހާސް ސިފައިން ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮންނަ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު, ހަތިޔާރުތައް ވެސް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޖެންސް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ތުހުތަމު ކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ނޭޓޯގެ ޓެރިޓޮރީ ދިފާއުކުރުމަށް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނޭޓޯގެ ރެސްޕޮންސް ފޯސްގައި 40،000 ސިފައިން ތިބި ނަމަވެސް, އެ އެންމެން އެއްކޮށް ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އޮތް ގައުމުތަކަށް ނުފޮނުވާނެކަަމަށް ޖަންސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނޭޓޯގައި ހިމެނޭ 30 މެމްބަރު ގައުމަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ބަޑިއާއި އެހެނިހެން ހަތިޔާރު ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ނަމަވެސް, އޯގަނައިޒޭޝަނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނޭޓޯއިން މިފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިއެއްނުވާނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީވެސް ވަނީ, ރަޝިޔާގެ ފުރަތަމަ ޓާގެޓަކީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކިޔެވް ދޫކޮށްނުދާނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް އެޅުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ މި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ އެސަރަހައްދުގައި އަސްކަރީ ބާރު ކަނޑުވާލައި, ޔޫކްރެއިނުން ނާޒީންގެ ނުފޫޒު ކަނޑުވާލުމަށް ކުރައްވާކަމެއްކަމަށެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ވަކި ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި އޮޕަރޭޝަނަކީ, ދެމުންދާ އިންޒާރުތަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ކުރައްވާކަމެއް ކަމަށާއި, އެއްވެސް ގައުމަކަށް އަރައިގަނެ އަމިއްލަގޮތްތައް ފެތުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ޕްލޭނެއްވެސް ނެތްކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕުޓިން ވިދާޅުވީ މި އަސްކަރީ ހަމަލާތަކަކީ ޑޮންބާސްގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ހަމަލާތަކެއްކަމަށެވެ. މިއީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރެއިނުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރާކަމެއްކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިނަމަވެސް, ޔޫކްރެއިނުން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
7%
13%
27%
13%
40%
ކޮމެންޓް
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 20:00
މުރީދު
ތީހުސް ހަމަ އެމެރިކާގެ ކަންތައް
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 14:21
ބަހާދަރު
ވިސްނާ ވިސްނާ ބޯގޮވައިފި