ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 09:01
ކީވް ދިފާއުކުރުމަށް ވޮލަންޓިއަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ
ކީވް ދިފާއުކުރުމަށް ވޮލަންޓިއަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ
ބީބީސީ
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ކީވްއަށް ރަޝިޔާއިން ހަމަލާތަކެއްދީފި
 
މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ހުޅަނގު އުތުރު ބިތަށާއި ހުޅަނގު ދެކުނު ބިތަށް

ޔޫކްރެއިންގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީ ކީވްއަށް ރަޝިޔާއިން ހަމަލާތަކެއްދީފިއެވެ.

ސީއެންއެންގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން, ރަޝިޔާއިން މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތުގައެވެ. ރަޝިޔާއިން ކީވްއަށް ހަމަލާދީފައި ވާއިރު، ރަޝިޔާއިން ކީވްއަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް އޮފީހުން އާންމުކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ, ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކީވްއަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެގައުމުގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީއަކީ ގައުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ތަނަކަށް ވާތީއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މި މަންޒަރުދުށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ, ބޮންގޮވުމާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ފެނިފައެވެ. މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ހުޅަނގު އުތުރު ބިތަށެވެ. އެސަަހައްދުގައި ޔޫކްރެއިންގެ މިލިޓަރީ ބޭހެއްވެސް ހުރެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީ، ކީވްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސީއެންއެންގެ ބައެއް ރިޕޯޓަރުންނަށް ވަނީ އެގައުމުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުންވެސް ހަމަލާތަކުގެ އަޑު އިވިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން މިހާތަަނަށް 160އަށްވުރެ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާފޮނުވާލާފައިވާއިރު, އޭގެތެރޭގައި ކްރޫޒް މިސައިލާއި އެކި ރޭންޖްތަކުގެ މިސައިލް ހިމެނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ތަންތަން ހަލާކުކޮށްލައި ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު ކަނޑުވާލުމަކީވެސް ރަޝިޔާގެ އަމާޒެކެވެ.

ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތައް ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކުރަމުންދަނީ މައިގަނޑު ތިން ދިމާއަކުންނެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ހަމަލާތަކަކީ ޚާރްކީވްއާ ދިމާއިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކެވެ. ދެވަނަ ހަމަލާތައް ކްރައިމިއާއާ ދިމާލުން ދެކުނު ފަރާތުން ދެމުންދާއިރު, ތިން ވަނަ ހަމަލާތަކަކީ ބެލަރޫސް މަގުން ހުޅަނގު ދެކުނު އަދި ހުޅަނގު އުތުރުން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކީވްއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކެވެ.

ތިން ދިމާ ބޭނުންކޮށްގެން ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ މީހުން އެންމެ ގިނަ ސިޓީތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
33%
25%
17%
8%
17%
ކޮމެންޓް