ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހުކުރު 19:32
ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ސައުދީ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ސައުދީ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު
ސައުދީ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ
 
ސައުދީން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ސައުދީއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ ސައުދީގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މެޗަކު ކުޅުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މުޅިން އަލަށް އަންހެން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލި ސައުދީން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ސީޝެލްސްއާއި ދެކޮޅަށް ހޯދައިފައެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ސައުދީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. ސައުދީން އުފެއްދި ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

ލަނޑެއް ނުޖެހި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނު ނަމަވެސް މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ސައުދީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ، އަލްބަންދާރީ މުބާރަކް އަބްދުﷲ އެވެ. މިއީ އަލްބަންދާރީ މުޙައްމަދު އަލްވަސާވީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

Advertisement

މި ލަނޑާއެކު ރާއްޖެއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ހަމަލާ އުފެއްދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ސައުދީގެ ކީޕަރު ސާރާ ޚާލިދު ޓެސްޓު ކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ހަމަލާއެއް އުފެއްދިފައެއް ނުވެއެވެ.

މެޗުގެ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ސައުދީގެ އަލްބަންދާރީ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޑިފެންޑަރުންނަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގާ އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

މި މެޗާއެކު މާލޭގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ސިލްސިލާގެ މެޗުތައް ނިމުނީ އެވެ. މި މެޗުތަކަކީ މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އޮންނަ އަންހެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ހޯދައިދިން މެޗުތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް