ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 23:54
ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ މަޝްރަހު
ޔޫކްރެއިން ރަޝިޔާ މަޝްރަހު
ސީ.އެން.އެން
ޔޫކްރޭންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން
ޔޫކްރޭންގައި ތާށިވި 21 ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދީފި
 
ބީއެމްއެލް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ބޭރު ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ލިމިޓް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި

ޔޫކްރޭންގައި ތާށިވި 21 ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދީފިއެވެ.

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔޫކްރޭންގައި ތާށިވެފައި ތިބި 21 ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، ބޭރު ފައިސާއިން ބީއެމްއެލް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވޭ މުއާލަމާތް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޭރު ފައިސާގެ ލިމިޓް އިތުރުކޮށްފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށް ވެސް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ރަޝިއާއާ ކައިރި ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދިއުމަށް އެސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށާއި, އަދި މިކަމާގުޅޭގޮތުން ރަހުމަތްތެރި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކާއެކުވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރޭންގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން އެސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތުވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ ހާލަތު, ޖަރުމަނުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، ހާލު ރަނގަަޅު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އެ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގެވުމާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް