ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:32
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ރަޝިއާއާއި ކައިރި ގައުމުތަކާ ވާހަކަަ ދައްކަވައިގެން ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ރަޝިއާއާއި ކައިރި ގައުމުތަކާ ވާހަކަަ ދައްކަވައިގެން ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ
ޓްވިޓަރ
ޔޫކްރޭންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން
ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން އެސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތުވެސް އަންނަނީ ބަލަމުން
 
ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު
 
ޔޫކްރެއިންގައި ބާކީ ތިބި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދިޔުމަށް އެސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާއެކު ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޔޫކްރޭންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ, ޔޫކްރެއިންގައި ބާކީ ތިބި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދިއުމަށް އެސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންދިއުމަށް ރަހުމަތްތެރި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކާއެކުވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން އެސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތުވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދާކަމަށެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި 35 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 30 ދަރިވަރުން މާލެއަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ބާކީ ތިބި 5 ދަރިވަރުންވެސް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި 5 ދަރިވަރުން ތިބީ ޚާރްކީވްގައެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ ހާލަތު ޖަރުމަނުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، ހާލު ރަނގަަޅު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގެވުމާއެކުއެވެ.

ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިޔާގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އަރާފައެވެ. އެކި ހިސާބުތަކަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ބައެއް އާއްމުން ޒަޚަމްވެ، މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގެ 100އަށްވުރެ ގިނަ ސިފައިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް