ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:50
ޔޫކްރެއިން
ޔޫކްރެއިން
އޭޕީ
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި 5 ދަރިވަރުންގެ ހާލު ދަނީ ގާތުން ބަލަމުން، 30 ދަރިވަރުން މާލެއަށް އައިސްފައިވޭ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
 
ޔޫކްރެއިންއާއި، ރަޝިޔާގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް އަރާފައި
 
އެ ދަރިވަރުންގެ ހާލު ރަނގަޅު
 
އެ ގައުމުގައި ތިބި 5 ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

މަސްރަހު ހޫނުވެ ހަނގުރާމަ ފެށިފައިވާ ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 30 ދަރިވަރުން މާލެއަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގައުމުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލު ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔޫކްރެއިންގައި 35 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 30 ދަރިވަރުން މާލެއަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެގައުމުގައި ތިބި 5 ދަރިވަރުން ވެސް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި 5 ދަރިވަރުން ތިބީ ޚާރްކީވްގައެވެ. އަދި ދިވެހިންގެ ހާލަތު ޖަރުމަނުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، ހާލު ރަނގަަޅު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

30 ދަރިވަރުން މާލެ ގެނެސްފައިވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާފައެވެ. އެއާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް އަދި ނުހިންގާނެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންއާއި، ރަޝިޔާގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް އަރާފައެވެ. އެކި ހިސާބުތަކަށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ބައެއް އާއްމުން ޒަހަމްވެ، މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިފައިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
20%
60%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް