ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 23:48
ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިއެސްއާ ގުޅުންހުރި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުން
އައިއެސްއާ ގުޅުންހުރި މީހަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މި މީހާ މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
 
މި މީހާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެފް.ބީ.އައި.އާއި، އީޔޫގެ ދެ ގައުމެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވޭ
 
މާލެއިން ހައްޔަރު ކުރީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގުޅުންހުރި ދިވެއްސަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ މީހަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ, އެމްރިކާގެ ފެޑަރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި)އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ 2 ގައުމެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދިވެހި ފުލުހުން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ސީޕީ ވިދާޅުވީ މި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގުޅުން އޮންނަ ކަމާއި، މީޑިއާ ކެމްޕޭންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން, ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު ހިންގަން ގޮވާލުމާއި، އެތަންތަނުގެ ވެރިންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ އޭނާ މި ކަން ކުރަމުން އަންނަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަމަށާއި، މި ހުރިހާކަމެއް ވެސް ކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ޓެރަރިޒަމްގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލު ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
43%
29%
14%
14%
0%
ކޮމެންޓް