ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 16:05
 މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތް
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑްރަގް ލާރިން މަނީލޯންޑަރ ކުރުން
ޑްރަގް ފައިސާއިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ދައުވާއަށް ޙަސަން ރަޝީދާއި ޙަސަން ލޫތު އިންކާރު ކޮށްފި
 
މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާ ޝަރީއަތަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ސާފު ވެފައިވާކަމަށް ގާޒީ ނިންމެވި
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ދައުވާ އިއްވުމާއި، ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ބައި
 
ދިފާއީ ވަކީލު އެހެން އަޑުއެހުމެއްގައި އިންނެވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ކުރާ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވޭ

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ދައުވާ އިއްވުމާއި، ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ބައެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި މި މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ ޙަސަން ރަޝީދާއި ޙަސަން ލޫތުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ ދައުވާ ޝަރީއަތަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ސާފު ވެފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އިސްމާއިލް ޝަފީއު ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ދިފާއުން ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އެ ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އިއްވައި ޖަވާބުދާރީވުން އޮންނާނެއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގެ ދައުވާލިބޭ އިސްމާއިލް ޝަރީފްއާއި ސާނިޔާ އިބްރާހިމްގެ ދިފާއީ ވަކީލު އެހެން އަޑުއެހުމެއްގައި އިންނެވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ކުރާ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި ގިނަ ދައުވާތަކެއް އުފުލާފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުންތަކުގައި އެ ދައުވާތައް އިއްވުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް