ކ. މާލެ
|
20 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 10:26
ޔޫކްރެއިންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
ޔޫކްރެއިންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން މަސްރަހު
ކެނެޑާއިން ހަދިޔާކުރި އަސްކަރީ ހަތިޔާރު ޔޫކްރެއިންއަށް ގެންގޮސްފި
ޕޮލެންޑުންވެސް ވަނީ އަސްކަރީ އިތުރު އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ހާމަކޮށްފައި
ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން

ކެނެޑާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ފޯރުކޮށްދިން އަސްކަރީ ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ދިޔަ ބޯޓު ޔޫކްރެއިން އަށް ގޮސްފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މެޝިން ބަޑިއާއި، ސަރވިއަލަންސް ގިއަރާއި ރައިފަލް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ ކެނެޑާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަމުގެ ބައެކެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދޭނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާއިރު ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ކެނެޑާއިން ފޯރުކޮށްދިން އަސްކަރީ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ޓްވީޓްކުރައްވާފައެވެ. އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ ވަގުތުގައި އަސްކަރީ ގޮތުން މުހިންމު އެހީތެރިކަމެއް ކެނެޑާއިން ވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިން އާއި ރަޝިޔާގެ މަސްރަހު އިތުރަށް ނުތަނަވަސްވަމުންދާއިރު ޕޮލެންޑުންވެސް ވަނީ އަސްކަރީ އިތުރު އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ޕޮލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިން ސަރަހައްދާއި، ސިޓީތަކާއި، ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ދިފާއުކުރެވޭވަރުގެ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދޭނެކަމަށް އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުން ބުނަމުންދާއިރު ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެހީތެރިކަމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރުމަށާއި އިގްތިޞާދު ވަރުގަދަކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
0%
75%
0%
0%
ކޮމެންޓް