ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:51
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް
"ގަލްވަނައިޒިންގ މޮމެންޓަމް ފޮރ ޔުނިވަރސަލް ވެކްސިނޭޝަން"ގެ ބައްދަލުވުމެއް މިމަހު 25ގައި
 
މި ބަލިމަޑުކަން ދެކެންވީ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި
 
ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާކުރާނެ

ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި 25 ފެބްރުއަރީގައި 'ގަލްވެނައިޒިންގ މޮމެންޓަމް ފޮރ ޔުނިވަރސަލް ވެކްސިނޭޝަން'ގެ ނަމުގައި މަތީފަންތީގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އދ. ގެ 76 ވަނަ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސް, އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި ބައްދަލުވުމުގައި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާކޮށް، އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސަލް ވެކްސިނޭޝަން ހާސިލުކުރުމަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން އާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މި ބަލިމަޑުކަން ދެކެންވީ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލި، ޚާއްސަކޮށް އިންސާނިއްޔަތުގެ މުސްތަގުބަލު އުޖާލާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަގުބަލަކަށް ވާސިލުކޮށް، ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ބަހަނާ ދެއްކުން ހުއްޓުވައި، ހުރިހާ އެންމެން ބާރުވެރިކުރުވައި، ދުނިޔެ ހިމާޔަތްކޮށް، ފާގަތިކަން ބިނާކޮށް، އަދި އުއްމީދީ އައު ޖީލެއް އުފެދިގެން ދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަކީ އދ. ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އެންމެ މުހިއްމު 5 ވައުދުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ވައުދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް