ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 13:22
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ
އެސްޓީއޯ
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު
ކޮވިޑު ބަލީގައި އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ނިޔާވެއްޖެ
 
އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް
 
އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 03:32 ހާއިރު
 
ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ، ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 03:32 ހާއިރުއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށެވެ.

މިމަރާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މި ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 285ށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު 60ށް އަރާފައިވާކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް ހުރީ 27 އިންސައްތައިގައެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ދުވަހާ އަޅައިބަލާއިރު 2 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް