ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 00:20
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ޓްވިޓަރ
އިންޑިޔާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލުއިތަކެއް
އިންޑިއާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިސާއާ ނުލައި ރާއްޖެ އާދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
 
ޑިސެންބަރު 17، 2018ގައި ވެފަައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ މި ފެށުނު ފެބްރުއަރީ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން
 
މިއީ ވިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުން ކުރިން އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނިންމި ނިންމުމެއް

ވިޔަފާރީގެ އެކި ކަންކަމުގައި ރާއްޖެ އަންނަ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވިސާއާ ނުލައި ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމު ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ, މިއީ ވިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ގައުމުން ކުރިން އެކުލަވާލާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. ޑިސެންބަރު 17، 2018ގައި ވެފަައިވާ އެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ މި ފެށުނު ފެބްރުއަރީ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު ވިޔަފާރީގެ އެކި ކަންކަމުގައި ރާއްޖެ އަންނަ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވިސާއާ ނުލައި ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭއިރު, ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ބިޒްނަސް ވިސާ ލިބިފައިވާ އިންޑިޔާ ރައްޔިތުންނަށް ވިސާގެ މުއްދަތު 180 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތަށް ހުށަހެޅޭނީ އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މިއީ ވިސާއާ ނުލައި ރާއްޖޭގައި ތިބެވޭ 90 ދުވަހުގެ އިތުރަށް ދީފައިވާ މުއްދަތެކެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމައި އަމަލު ކުރަން ފަށާފައި މިވަނީ ރާއްޖެއާ އިންޑިޔާގެ ގުޅުން ވަރަށް މަތީ ހަރުފަތަކަށް ގޮސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އިންޑިޔާއާ ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަމުންދާތީ އެކަމަށް އިދިކޮޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ ތަފާތު ކެމްޕެއިންތައްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން އިންޑިޔާ އައުޓްގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން އަންނަނީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ކެމްޕެއިނެއް ހިންގަމުންނެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު އިންޑިއާ އިންވެސް ދިވެހިންނަށް އަންނަނީ އެގައުމަށް އެތެރެވުމުގައި ފަސޭހަތައް ފަހިކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް