ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 18:19
އޭނާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީން
އޭނާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީން
އެސްޓީއޯ
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
ކޮވިޑް ބަލީގައި 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވި 283 ވަނަ މީހާ
 
އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 3:40ގައި
 
ނިޔާވެފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ބަލީގައި 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ، ނިޔާވެފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 3:40ގައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އޭނާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީންނެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވި 283 ވަނަ މީހާއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެފައިވެއެވެ. އެއީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:42ހާއިރު ނިޔާވި އުމުރުން 75 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް