ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހުކުރު 22:28
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި އުލިގަމުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި އުލިގަމުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުޚަބާ ކިޔުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއައިޓީޑީސީ
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ސަވާދީއްތަ ދަތުުރަށް އުލިގަމުން 12 ޔޮޓެއް ބައިވެރިވެއްޖެ
 
މިއީ 18 ދުވަހުގެ ދަތުރެއް

ރާއްޖޭގައި ހެރިޓޭޖް ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން އެމްއައިޓީޑީސީން ބާއްވާ ސަވާދީއްތަ ދަތުރުގައި 12 ޔޮޓަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރު އިންތިޒާމް ކުރާ އެމްއައިޓީޑީސީން ބުނީ މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން އުލިގަމުގައި ބޭއްވި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި 12 ޔޮޓަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި، 18 ދުވަހުގެ މިދަތުރުގައި ރަސްމީކޮށް މިހާތަނަށް 10 ޔޮޓަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިދަތުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ހޯރަފުށިންނެވެ. އުލިގަމުން ރަޖިސްޓްރީވި ޔޮޓްތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ އިވެންޓް ކިޓާއި، ޓީޝާޓާއި ދަބަސް އަދި ސޮވެނިއަރތައް ދީފައެވެ.

ސަވާދީއްތަ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޯރަފުށީގައެވެ. ފަޅުރަށްތައްވެސް ހިމެނޭހެން 15 ރަށެއްގައި މަޑުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ދަތުރުގެ ފަހު މަންޒިލަކީ، ފަރި މޯލްޑިވްސްއެވެ. ނިންމުމުގެ ގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގާލާ ނައިޓް އޮންނާނީ އެތަނުގައިއެވެ.

އެމްއައިޓީޑީސީގެ ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ބާއްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިވެކް ކުންފުންޏާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި އެމްޓީޑީސީގެ އަމާޒަކީ މި ރިލޭ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

Advertisement

ސަވާދިއްތަ ދަތުރު ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރިލޭގެ ވެބްސައިޓް އަދި ތީމު ލަވަވެސް ވަނީ ލޯންޗުކޮށްފައެވެ.

ދަތުރުގެ ތެރެއިން 50 އަށްވުރެ ގިނަ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެތަށް ތާރީޚީ ބިނާތަކާއި، ދިވެހިންގެ ރަށްފުށު ދިރިއުޅުމާއި، ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަނޑުއަޑީގެ މަންޒަރު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ބައިވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ސަވާދީއްތަ ދަތުރަކީ އެމްއައިޓީޑީސީގެ ފަރާތުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރެލީއެކެވެ. އެމްއައިޓީޑީސީގެ ފަރާތުން މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް، ހެރިޓޭޖް ޓޫރިޒަމް އަދި ރޫރަލް ޓޫރިޒަމް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

މިދަތުރަށް "ސަވާދީއްތަ ދަތުރު" ގެ ނަން ދެވިފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަތަލު، އައްސުލްތާނު ޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު އަލްއައުޒަމް ސިރީ ސަވާދީއްތަ މަހާރަދުންނާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް