ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 23:34
ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ވެކްސިން ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިން އަޕްޑޭޓް
82000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހައިފި
 
ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކުރޭ
 
މިހާތަނަށް 370،052ށް މީހުން ދެޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ
 
ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 397،740ށް އަރާފައި

ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް މިހާތަނަށް 82000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހައިފިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ ބުދަ ދުވަހު އިތުރު 3724 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 1464 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން 2260 މީހުންނެއެވެ. އެއާއެކު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 82،091ށް އަރާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ބުދަ ދުވަހު 57 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 32 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން 25 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 397،740ށް އަރާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އިތުރު 63 މީހުން ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒު ޖަހާފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 48 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން 15 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު މިހާތަނަށް 370،052 މީހުން ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް އިލްތިމާސް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިހާރު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މިހާރު ވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރިކަމަށް ބަލާނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމުންކަމަށް ނިންމައި, ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް