ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:21
ޓީސީ އާއި ޔޫވީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓީސީ އާއި ޔޫވީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް
އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ޔޫވީ ސެމީއަށް
ޔޫވީ މޮޅުވީ ޓީސީ އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބަލިކޮށް ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސެމީ ފައިނަލުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ފުރުސަތު ހޯދައިފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔޫވީ މޮޅުވީ ޓީސީ އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ޓީސީން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުގެ ފަހުމާން އަބްދުލް ހަމީދާއި ޔޫސުފް ސިދާމް އަލީއަށް ވަނީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު އެ ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެއެވެ. އެއާއެކު މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔޫވީން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ޓީސީގެ ކެޕްޓަން އަޙްމަދު މައީޝް މުޙައްމަދު ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަބްދުލް ރަހްމާން ތިބްޔާން އަލީ ސައީދެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޓީސީގެ އަހްނަފު މުޙައްމަދު ތަސްނީމް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިންނެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ޔޫވީގެ ޒައިޝާން އަޝްރަފަށް މުޅިން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ޓީސީގެ ގޯލްކީޕަރު ޔޫސުފް ޔުނާން އާމިރް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ޖަހަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދިޔައީ ޔޫވީއަށެވެ. އެގޮތުން މި ހާފު ފަށައިގެން ނުވަވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ތިބްޔާނަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަވެސް ޓީސީގެ ގޯލްކީޕަރު ޔުނާން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު މެޗުގެ 60 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔޫވީން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ތިބްޔާން ދިން ޕާހަކުން މުޅިން ހުހަށްހުރެ މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލީ މީސާގް އީސާއެވެ. އޭގެ ފަހުން ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ޓީސީގެ އަޙްމަދު ޒައުލް ނަސީމަށް މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލާ އަމާޒުނުވެއެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އޭރިއާ ތެރެއިން ޒައުލް ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް ޔޫވީގެ ގޯލްކީޕަރު އަލީ ޝައިބާން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުތްއިރުވެސް ޓީސީއަށް ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން މޮޅުވެ، ސެމީގެ ޖާގަ ޔަގީންވެފައި އޮތްއިރު، އެ ޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ ދެވަނައެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލި ޔޫވީއަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓް ލިބުނުއިރު، ދެވަނައަށް ދިޔަ ޓީސީއަށް ތިން މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތް މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ދެ މެޗުން އެއް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ވެލެންސިއާއަށް އަދި މިހާތަނަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
- ކޮމެންޓް