ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 12:21
ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ދާދި ފަހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ދާދި ފަހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ގައުމީ އަންހެން ޓީމުގެ މެޗުތައް
ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅެނީ
 
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ތިން މެޗެއް ކުޅޭނެ
 
އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ދާދި ފަހުން ބާބާ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ސީޝެލްސް އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި މެޗުތައް ކުޅޭއިރު، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ތިން މެޗެއް ކުޅޭނެއެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 15 އާއި 18 ވަނަ ދުވަހު ސީޝެލްސްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ނުކުންނައިރު، މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭނީ ސައުދީއާއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ސީޝެލްސް އާއި ސައުދީގެ މެޗެއްވެސް މާލޭގައި ކުޅޭނެއެވެ. އެ މެޗު ކުޅެން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Advertisement

މިއީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ބޭރުގެ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ގާތް ގާތުގައި މެޗުތަކެއް ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި މެޗުތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، ދާދި ފަހުން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ވަނީ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ސާބިއާގެ ކޯޗު ޑޭވޯ ބާބާ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ބާބާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި މަހު ބާއްވާ މެޗުތަކުގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވާދަކުރާއިރު، މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ އަންހެނުންގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައިވެސް ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭނީ ބާބާއެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ބިދޭސީ ކޯޗަކު ހަމަޖެއްސިއިރު، މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމު އެންމެ ރަނގަޅަށް ޑިވެލޮޕް ކުރެވޭނީ ބިދޭސީ ކޯޗަކު ހުރެގެން ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި ފަހުން ގައުމީ ޓީމުން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަކަކީ ޖަޕާނުގެ ކޯޗުގެ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކުން ހޯދުނު ކާމިޔާބީތަކެއް ކަމަށެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ދާދި ފަހުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން - އެފްއޭއެމް

ބާބާ އަކީ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭ ބިދޭސީ ދެވަނަ ކޯޗެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2017 ވަނަ އަހަރަށް ޖަޕާނުގެ ނައޯކޯ ކަވަމޯޓާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދުދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދުދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު އަޙްމަދު ނާޝިދު (ނާދު) އެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން މި ފަހުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މަގާމު އެ ޓީމުން ހޯދިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް ހޯދިއިރު، ބަންގްލަދޭޝްގައި 2016 ވަނަ އަހަރު އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބޫޓާނާއި ސްރީ ލަންކާ ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގައިވެސް ކުޅެފައެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ތަޖިކިސްތާނުގައި އޮތް އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމެކެވެ. އެ މެޗުތަކުގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް އިރުޝާދުދީފައިވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް