ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 05:54
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަނީ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ވެކްސިން އަޕްޑޭޓް
70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިފި
 
ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު 397586ށް އަރާ
 
ދެޑޯޒު ފުރިހަމަ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 369،716ށް އަރާފައި
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު 3857 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހާފައިވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒު 70,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު 3857 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހާފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 1104 މީހުން، އަތޮޅުތެރެއިން 2753 މީހުންނެވެ. މިއާއެކު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 70224 އަށް އަރާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެވަނަ ޑޯޒު 61 މީހުން ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 10 މީހުން އަތޮޅުތެރެއިން 51 މީހުންނެވެ. މިއާއެކު ދެޑޯޒު ފުރިހަމަ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 369،716 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވަނީ 54 މީހުންނެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 8 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން 46 މީހުންނެވެ. މިއާއެކު ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 397586 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދެމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ލަސް ނުކޮށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް