ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 20:16
ބާސާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ
ބާސާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޑެމްބެލޭ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުން
ޑެމްބެލޭ ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޔުނައިޓެޑް
 
ޔުނައިޓެޑުން އޮތީ ޑެމްބަލޭ ހޯދުމަށް 20 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދު ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ ހޯދަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޑެމްބަލޭ ހޯދަން އިނގިރޭސި ތިން ކްލަބަކުން މިހާރު އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔުނައިޓެޑްގެ އިތުރުން ޗެލްސީ އާއި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑުން އޮތީ ޑެމްބަލޭއަށް ހަފްތާއަކު 480،000 ޕައުންޑްގެ މުސާރައެއް ދޭން ތައްޔާރަށެވެ. އަދި ޑެމްބަލޭ ގަތުމަށް ޔުނައިޓެޑުން 20 މިލިއަން ޔޫރޯ ޚަރަދުކުރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިއީ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން ޑެމްބަލޭގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރާނެ އަދަދަށްވުރެ ފަސް މިލިއަން ބޮޑު އަދަދެކެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑުން މިހާރު ބާސާއާއެކު މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާއިރު، އަންނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ޑެމްބެލޭއަށް ހިލޭ ކުލަބު ބަދަލު ކުރެވޭނެތީ، ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ވިއްކާލަން ބާސާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށްވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޑެމްބެލޭއަކީ އޭނާ ބާސާއަށް ގެނައިރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ފޯވާޑެވެ. އެކަމަކު އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެއް ފެންވަރެއްގައި އޭނާއަށް ހިފަހައްޓާލެވިފައި ނުވާއިރު، މިހާތަނަށް ބާސާއަށް ކުޅެދިން 118 މެޗުގައި ޑެމްބެލޭއަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ 30 ލަނޑެވެ.

މި ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ ސްކޮޑު ވަރުގަދަކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކް ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ޑެމްބަލޭއަކީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑެމްބަލޭގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ނިއުކާސަލްއިން ކޮށްފައިވާ ބިޑް ބޮޑު ކޮށްފިނަމަ ބާސާއިން އޭނާ ވިއްކާލުން އެންމެ ގާތީ ނިއުކާސަލް ކަމަށް ވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް