ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 14:53
އއ.މަތިވެރި
އއ.މަތިވެރި
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އއ އަތޮޅުގައި ޖަނާއިޒް ކޯހެއް ފަށަނީ
އއ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލާއިގެން ޖަނާއިޒް ކޯހެއް ފަށަނީ
 
ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 
މިކޯހަކީ ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް ފަށައި ގަންނަ ފެންވަރުގައި ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް
 
ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 6 މަސްދުވަސް

އއ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލާއިގެން އެ އަތޮޅުގެ މަތިވެރީގައި ޖަނާއިޒް ކޯހެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިފިއެވެ.

މި ކޯހަކީ މަތިވެރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި މަތިވެރީ ކައުންސިލް އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކޯހެކެވެ. މަތިވެރީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި މިއީ ޖަނާއިޒް ލެވެލް 3ގެ ކޯހެކެވެ. އަދި މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބްލެންޑެޑް މޯޑަށެވެ. މީގެ އިތުރުން  މިކޯހުގެ 4 ބްލޮކު ގެންދެވޭނީ ފޭސް ޓު ފޭސްކޮށް ކަމަށާއި ބާކީ ހުރި ގަޑިތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މޫޑުލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް މަތިވެރީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދޭއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް އޮންލައިން ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް އެކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދޭއެވެ.

މިކޯހަކީ ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަންނަ ފެންވަރުގައި ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެކެވެ. އެގޮތުން މި މިކޯހުގައި ކަށުކަމާކެމީގެ އަސާސީ ހުކުމްތައް ދަސްވެ ހިނަވާ ކަފުންކޮށް ކަށުނަމާދަށް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭނެއެވެ.

މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މަތިވެރި ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ކައުންސިލުން އެދިފައިވޭއެވެ. މި ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 6 މަސްދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް