އައްޑޫ ސިޓީ
|
23 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 13:50
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
ރޮއިޓަރސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް
އޮމިކްރޯން ފެނުނު ސަރަޙައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫސިޓީ ވެސް ހިމެނޭ. އެޗްޕީއޭ
 
ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް 74 ސާމްޕަލް އޮމިކްރޯން އަށް ޕޮޒިޓިވް
 
ރާއްޖޭގެ 11 ސަރަޙައްދަކުން އޮމިކްރޯން ފެނިފައިވޭ

މިހާރު ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް އައްޑޫ ސިޓީއިން ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޕިޑެމޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، އޮމިކްރޮން ވޭރިއެންޓް ފެނިފައި ވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދާއި ކ. މާފުއްޓާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ލ. ގަން، ލ. ހޮޅުދޫ، ލ. އިސްދޫ، ހދ. ވައިކަރަދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަން، ފ. މަގޫދޫ، އަދި ކ. ތުލުސްދޫ އިންނެވެ.

މިހާތަނަށް އޮމިކްރޮން އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް 1196 ސާންޕަލް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން 74 ކޭސްއެއް މިހާތަނަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 11 ގައި ޓެސްޓް ކުރަން ފޮނުވި 100 ސާންޕަލްގެ ތެރެއިން ވެސް 51 މީހަކަށް އޮމިކްރޮން ޖެހުނުކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން  ޑރ. ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިއީ ކަންބޮޑުވާ އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

ޑޮކްޓަރ ފައިސަލް ވަނީ އޮމިކްރޯން ގެ މި ސްޓްރެއިން އެހެން ވޭރިއެންޓްތައް އޯވަޓޭކް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

އޮމިކްރޯން އާއި ގުޅިގެން ހަތް ޤައުމަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އެތެރެވުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސައުތު އެފްރިކާ އާއި ނެމީބިއާ އާއި މޮޒަންބީކް އާއި ލެސޯތޯ އާއި ބޮޓްސްވާނާ އާއި ޒިންބާބްވޭގެ އިތުރުން އެސްވަޓީނީ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް