ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:02
އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމާއެކު އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑޭވޯ ބާބާއާއެކު
އެފްއޭއެމުގެ ރައީސް ބައްސާމާއެކު އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑޭވޯ ބާބާއާއެކު
އެފްއޭއެމް
އަންހެން ޓީމަށް ކޯޗެއް ހަމަޖެއްސުން
ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ސާބިއާގެ ކޯޗެއް
 
މި އަހަރު އޮންނަ ދެ މުބާރާތެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވާދަކުރާނެ
 
އެންމެ ފަހުން އަންހެން ޓީމަށް އިރުޝާދުދިނީ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު ޑުންގާ

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ސާބިއާގެ ކޯޗު ޑޭވޯ ބާބާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް އަދީލް ޖަލީލް ވަނީ ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ބާބާ ހަމަޖެއްސިކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެފްއޭއެމުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުން ގައުމީ ޓީމާއެކު ބާބާ ހަދާފައިވަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާބާ އަންހެން ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނުކުންނައިރު، އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މި އަހަރު އޮންނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއްގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ބާއްވާ އިންވިޓޭޝަނަލް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ އަންހެނުންގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައިވެސް ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭނީ ބާބާއެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ބިދޭސީ ކޯޗަކު ހަމަޖެއްސިއިރު، މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ގައުމީ އަންހެން ޓީމު އެންމެ ރަނގަޅަށް ޑިވެލޮޕް ކުރެވޭނީ ބިދޭސީ ކޯޗަކު ހުރެގެން ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި ފަހުން ގައުމީ ޓީމުން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަކަކީ ޖަޕާނުގެ ކޯޗުގެ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކުން ހޯދުނު ކާމިޔާބީތަކެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ބާބާ އަކީ އުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އިރުޝާދުދޭ ބިދޭސީ ދެވަނަ ކޯޗެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2017 ވަނަ އަހަރަށް ޖަޕާނުގެ ނައޯކޯ ކަވަމޯޓާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދުދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދުދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު އަޙްމަދު ނާޝިދު (ނާދު) އެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން މި ފަހުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި އިންޓަނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މަގާމު އެ ޓީމުން ހޯދިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުން ލޯ މެޑަލް ހޯދިއިރު، ބަންގްލަދޭޝްގައި 2016 ވަނަ އަހަރު އޮތް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބޫޓާނާއި ސްރީ ލަންކާ ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގައިވެސް ކުޅެފައެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ތަޖިކިސްތާނުގައި އޮތް އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމެކެވެ. އެ މެޗުތަކުގައި ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް އިރުޝާދުދީފައިވަނީ އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް (ޑުންގާ) އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް