ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 01:13
ކޮމަންޑުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ކޮމަންޑުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮމަންޑޫ ޓާފް ދަނޑު
ކޮމަންޑޫގައި އަލަށް އަޅާ ދަނޑު ހަތަރު މަސްތެރޭ ނިމޭނެ: މަޚްލޫފް
 
މި މަސައްކަތުގައި ހިމެނެނީ، ށ. ކޮމަންޑ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމާއި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް
 
މިއީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ކުރާ ކަމެއްނޫން

ކޮމަންޑޫގައި އަޅާ ޓާފު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަތަރު މަސްތެރޭ ނިމޭނެކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮމަންޑޫގައި އަޅާ ޓާފު ދަނޑުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަޚްލޫފް ވަނީ ކޮމަންޑޫއަކީ މީގެ ކުރިން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އޮތް ރަށެއް ނޫންކަން ފާގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެރަށުގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާނެކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ މި ދުވަސްކޮޅު ކޮމަންޑޫގައި ޓާފް ދަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާތީ އެއީ އެދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅުން ބުނާކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޚްލޫފް ވަނީ ކޮމަންޑޫ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮމަންޑުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއާއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ހިމެނެނީ، ށ. ކޮމަންޑޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމާއި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިއީ އެމްޓީސީސީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫގެ ދަނޑާއެކު އެރަށުގައި މިހާރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ޒުވާނުންނާއި ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކުގެ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރަޤީކުރުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މި ސަރުކާރުން 25 ދަނޑެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިންމާފައިވާކަންވެސް ވަޒީރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް