ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 19:43
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނުގެ ތެރެއިން
ޕީޕީއެމް
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ޔާމީނު ކުރައްވާ ދަތުރު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ޔާމީނު ކުރައްވާ ދަތުރުގައިވެސް "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިން
 
ޔާމީނުގެ ދަތުރުގައިވެސް "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްރަށަށް ޔާމީނު ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީ އާދަމްގެ ކެމްޕެއިނު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު އެދާއިރާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ރާއްޖެޓީވީއަށް ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްރަށަށް ޔާމީނު ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުކަމަށެވެ. އަދި ޔާމީނާއެކު މިވަގުތު މާލޭގައިތިބި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންވެސް މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނާ ޒުވާނުން މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށްވެސް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހީނާ ވިދާޅުވީ މި ދަތުރުގައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޔާމީނު ދަތުރުކުރެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ފަތުހީއަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ޔާމީނު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ.

ޔާމީނުގެ މި ދަތުރުގައިވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ށ. ފުނަދޫގައެވެ.

ފަތުހީގެ ކެމްޕެއިނަށް ޔާމީނު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ދަތުރު ކުރައްވާއިރު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ބައެއް އިސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މިހާރުވެސް އެދާއިރާގައި ފަތުހީގެ ކެމްޕެއިނުތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

Advertisement

މިއަންނަ މަހު ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާނީ ޕީޕީއެމްގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީއާ އެމްއެންޕީއިންނެވެ. އެމްޑީޕީން މިދާއިރާއަށް ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކީ މުހައްމަދު ރާޝިދެވެ. އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކޮމަންޑޫއަށް އުފަން އަބްދުލް ހަންނާން އިދުރީސްއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވި އެމްޑީޕީގެ ސީނިއަރ މެމްބަރު އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސައިން ވަހީދު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އަވަހާރަވުމުންނެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕެއިނުގައި ޔާމީނު ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާފައި ވާއިރު، ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ ކަމުގައިވާ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުގެ ކެމްޕެއިނުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެގޮ.ތުން ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ދާދި ފަހުން މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރި ޖަލްސާގައިވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ކޮމަންޑުއާ މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅުވުމުގެ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ސާލިހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
14%
0%
14%
43%
0%
29%
ކޮމެންޓް