ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 22:19
ޑރ އަހުމަދު އަޝްރަފް
ޑރ އަހުމަދު އަޝްރަފް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް އައު ޑީޖީއެއް އައްޔަނުކުރުން
ހެލްތު ސަރވިސްގެ ޑީޖީއަކަށް ޑރ އަޝްރަފް
 
ޑރ އަޝްރަފަކީ ސިއްހީ ދާއިރާގައި 14 އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް
 
މިމަގާމަށް ހޮވޭ މީހަކަށް 70،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ
 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސަރވިސަސްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހެލްތު ސަރވިސަސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ޑރ އަހުމަދު އަޝްރަފް, ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެމަގާމަށް ޑރ އަޝްރަފް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ. ޑރ އަޝްރަފަކީ ސިއްހީ ދާއިރާގައި 14 އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ އަޝްރަފް ގިނައިން މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ. މީގެއިތުރުން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި މެޑިކަލް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޑރ އަޝްރަފް ވަނީ ކިޔަވައިދެއްވާފައެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ 1996 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޔޫކްރެއިނުން އަޝްރަފް ގްރެޖުއޭޓްވެވަޑައިގެންފައިވާއިރު، ނޭޕާލްގެ އެކަޑަމީ އޮފް ސައިންސްގައި ވަނީ އިންޓަރނަލް މެޑިސިންއިން ތަމްރީން ހޯއްދަވާފައެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު ސަރވިސަސްގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުއެވެ. މިމަގާމަށް ހޮވޭ މީހަކަށް 70،000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. އެއީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 54،430 ރުފިޔާ އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް 530 ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މުސާރަ ދޭ އެއް މަގާމެވެ. މިމަގާމުގައި ހުންނަ ފަރާތަކީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއް ފަރާތެވެ.

މިމަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވީ ޑރ ޝީޒާ އަލީއެވެ. މިމަގާމަށް މީހަކު އައްޔަނުކުރަނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެހެންކަމުން އަލަށް ޑީޖީއަކު މިއައްޔަނުކުރީ އެޓަރމް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް