ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 19:40
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ ހާލަތު
ކުޅިވަރަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރެވިއްޖެ، ނަތީޖާ ނުނެރެވެނީ ކީއްވެ؟
 
ފަރިތަކުރަން ނުލިބި ދަނޑުތަކުގައި ބަންދު ބޯޑު އަޅުންވަން ޖެހުނު
 
ކޮވިޑްގެ ރާޅާއެކު ކުޅިވަރު ހުއްޓުމަކަށް އައި

ނިމިދިޔަ ތިން އަހަރަކީ މީން ދުވަހަކު ކުޅިވަރަށް ޚަރަދު ނުކުރާ މިންވަރަށް ޚަރަދުކުރި ތިން އަހަރޭ ބުނުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގެ މާލިމީ ކަމުގައި ކުޅިވަރުގެ އިންފްރާސްޓަކްޗަރއަށްވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ތިން އަހަރު ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. ވަކި ކުޅިވަރަކަށް އިސްކަން ނުދެއްވާ ކޮންމެ ކުޅިވަރަކަށްވެސް ކޮށްދެވޭން ހުރީ ކޮންކޮން މަސައްކަތްތަކެއް ތޯ ބައްލަވާ ކުޅިވަރު އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މަޚްލޫފްގެ މަސައްކަތްތަކަށް "ސުނާމީގެ ރާޅެއް" ބިންދާލި އަހަރަކަށެވެ. ކޮވިޑާއެކު އެރި މިރާޅާއެކު ކުޅިވަރު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ.

ކޮވިޑުގެ ރާޅަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުތައް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަން ފެށިއެވެ. އެކަމަކު އަހަރު ނިންމާލަން ޖެހުނީ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ނާކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުތަކުން މިދިޔަ އަހަރު މުބާރާތްތަކަށް ނުކުތީ މުޅިންވެސް ދިވެހި ކޯޗުންނާއެކުގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އަމާޒުވި ކޯޗަކީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވި ކޯޗު އަލީ ސުޒޭންއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އާއިއެކު ދިވެހި ޓީމުން މި މުބާރާތައް ނުކުތީ ތިންވަނަ ފަހަރަށް ސާފްގެ ތަށި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަޒުމާއެކުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފައިނަލަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓައިފައެވެ.

މި މުބާރާތައް ދިވެހި ޓީމުން ތައްޔާރީތައް ފެށިއިރު، ދިވެހި ލީގުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެން ލިބުނީ ކިތައް މެޗުތޯ ބަލާލުން މުހިންމެވެ. ލީގުގެ ފަހު ބުރުގެ މެޗުތައް ނުކުޅެ ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުންނެވެ. މި މުބާރާތައް ޓީމު ނުކުތްއިރުވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކީ މެޗު ފިޓްނަސް ނެތުން ކަމުގައި ސުޒޭން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ގައުމީ ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމާއެކު ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ނުކުތީ އަރަމުން އަންނަ ކޯޗު އިލްޔާސް އިބްރާހީމް (އިއްލެ)އެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗަކުން މޮޅުނުވެ ގައުމީ ޓީމު މާލެ އަންނަން ޖެހުނީ ހުސްއަތާއެވެ. ބާސްކެޓް ބޯޅައަށް ޖެހުނީ ފުޓުބޯޅައަށް ވުރެ ހާލު ދެރަކޮށެވެ. މުބާރާތައް ފުރަން ކުޑަތަންވިއިރުވެސް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ބޭނުމަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރޭ ކޯޓު ނަގައިފައި ވުމުން ބާސްކެޓް ޓީމުގެ ތަމްރީނުތައް ކުރިޔަށް ގެންދަން ޖެހުނީ އައުޓް ޑޯ ކޯޓުގައެވެ. ވާރޭ ވެހިއްޖެނަމަ ކުޅުންތެރިން ފެން ހިއްކައިގެން ފަރިތަކުރުންތައް ގެންދިޔަ ދުވަސްތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

މިދިޔަ މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތައް ރާއްޖޭގެ ޓީމާއެކު ނުކުތީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުޙައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) އެވެ.

ދަތި ހާލަތެއްގައި ޓީމެއް އެކުލަވާލައި، މާލޭގައި ސްރީލަންކާ އާއި އިންޑިއާގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ހައިދަރުއާބާދު ސްޕައިކާސްއާ ދެކޮޅަށް ޖުމްލަ ހަ މެޗެއް ކުޅުނެވެ. މުބާރާތަށް ދާން އޮއްވައި، ޓީމަށް ކޮވިޑް-19ގެ ކަންތައްތަކެއް ކުރިމަތިވެ، ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުލައި، ބަންގްލަދޭޝަށް ގޮސް މުބާރާތް ކުޅެން ޖެހި، ރާއްޖެ ޖެހުނީ މޮޅެއް ނުލިބި މުބާރާތް ނިންމާލާށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ގައުމީ ޓީމުތަކުން ހޯދި ނަތީޖާތަކަށް ބަލާނަމަ ކޮވިޑާއެކު އައި ލޮޅުން ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ބޮޑުކަން އެނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެ މިއީ އެއް އަޒުމެއްގައި ކުޅިވަރު އަލުން ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ބަދަލުކޮށް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދާން މިސްރާބު ޖަހަންވީ ވަގުތެވެ. އެ މިސްރާބަށް ކުޅިވަރު ގެންދާން ސަރުކާރުން އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް