ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 11:35
ރެއާލާއި ގެޓާފޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލާއި ގެޓާފޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެއާލް ބަލިވިއިރު، ބާސާއަށް މޮޅެއް
ގެޓާފޭ އަތުން ރެއާލް ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
މަޔޯކާ އަތުން ބާސާ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އައު އަހަރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވިއިރު، ބާސެލޯނާއިން އައު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މަޔޯކާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ގެޓާފޭ އަތުން ރެއާލް ބަލިވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ގެޓާފޭ އަތުން ރެއާލް ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހަށް ފަހު ކުޅުނު 11 މެޗުގެ ތެރެއިން ރެއާލް ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗުވެސްމެއެވެ.

މި މެޗުގެ ނުވަވަނަ މިނެޓުގައި ގެޓާފޭއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައެވެ. ރެއާލުގެ ޑިފެންޑަރު އެޑާ މިލިޓާއޯ ހެދި ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގާ މި ލަނޑު ގެޓާފޭއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެނެސް އުލާންއެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލުގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ހުހަށްހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލު ދަނޑިއަށެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ރެއާލުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، ގެޓާފޭގެ ޑިފަންޑަރުން ވަނީ ރެއާލުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވާފައެވެ.

މަޔޯކާ އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ރަށުން ބޭރުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން މަޔޯކާގެ މައްޗަށް ބާސާއިން ކުރިހޯދީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބާސާއިން މި މެޗަށް ނުކުތީ ކޮވިޑް-19 އަށް އެ ޓީމުގެ 10 ކުޅުންތެރިއަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާއެކު، ގިނަ ބަދަލުތަކަކާއެކުގައެވެ. އަނެއްކޮޅުން މަޔޯކާގެވެސް ހަތް ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބާސާއިން މަޔޯކާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއެވެ. އެކަމަކު މަޔޯކާގެ ގޯލްކީޕަރު މެނަލޯ ރެއިނާ ވަނީ ބާސާގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ބާސާއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މެޗުގެ 44 ވަނަ މިނެޓުގައި އޮސްކާ މިންގޭޒާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކް ޑި ޔޮންއެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު ރެއާލުން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 20 މެޗުން ލިބުނު 46 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ދެވަނައިގައި ދެ މެޗު މަދުން ކުޅެ ސެވިއްޔާ އޮތީ ލިބުނު 38 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި 19 މެޗުން 33 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ރެއާލް ބެޓިސް އޮތްއިރު، ބާސާ ވަނީ މަޔޯކާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމަށް 19 މެޗުން ވަނީ 31 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
- ކޮމެންޓް