ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 19:13
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޒަވީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުން
ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެފައިވަނިކޮށް މެޗު ކުޅުވާތީ ޒަވީ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ
ބާސާގެ 10 ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ

ސްޕެއިންގެ ގަދަ ބާރު ބާސެލޯނާގެ 10 ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުން މެޗު ކުޅުމަށް ތާވަލުކުރުމުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެއެވެ.

ރެޔާލް މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ބާސާއިން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ސްޕެނިޝް ލީގުން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރެޔަށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ހާލަތަށް ބަލައި މެޗު ފަސްކޮށްދިނުމަށް ބާސާއިން އެދުނެވެ. އެކަމަކު ސްޕެނިޝް ލީގުން ބުނީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން މެޗު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑުގެ ހާލަތަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ކަނޑައެޅި އުސޫލުގައި ބުނެފައިވަނީ ސީނިއާ ޓީމުގެ ފަސް ކުޅުންތެރިން ކުޅެވޭ ހާލަތުގައި ތިބިނަމަ ބީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެން މެޗު ކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ސީނިއާ ޓީމުގެ ކީޕަރެއް ހުންނަށް ޖެހެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މަދުވެގެން 13 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑަކާއެކުވެސް މެޗު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޒަވީ ބުނީ މެޗު ކުރިޔަށް ގެންދަން ސްޕެނިޝް ލީގުން ނިންމުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ބާސާގެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ލިމިޓު ކަމަށާއި، އާންމު ހާލަތަށް ވިސްނާލިއަށް މެޗު ކުޅެވޭނެ ހާލަތެއް މިވަގުތު ނެތް ކަމަށް ޒަވީ ބުންޏެވެ.

ބާސާގެ އިތުރުން މަޔޯކާގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންވެސް ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެކަމަކު މެޗު ފަސްކުރަން މަޔޯކާއިން އެދިފައިވާ ކަމަށް ޒަވީ ބުނެފައިވަނިކޮށް އެ ޓީމުން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މަޔޯކާއާ ބާސާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ދަންވަރު 01:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް